אייקונים לפייסבוק

אייקונים לפייסבוק

17.5.17

מגוון סמלים לפייסבוק ואייקונים לפייסבוק


-----
♫ העסק שלך✿ ⌚24/7 ✔כל היתרונות במקום אחד


ידיים ואצבעות ✌ ☟ ☞ ☝ ☜ ☛ ☚
עפרונות ⌨ ✒✑✐ ✏ ✎ ✍ ✉
לבבות וסימוני זכר/נקבה۵ ღ 유 웃 ☿ ♀ ♂ ♋ ♡ ❧ ❦ ❣ ❥ ❤ ♥
סמלי מזג אוויר ϟ ✺ ❅ ° ℉ ℃ ☉ ⊙ ☈ ☇ ❄ ☽ ☾ ☄ ☃ ☂ ☁ ☀ ☼
תווים מוסיקלים ø ° ♯ ♮ ♭ ♬ ♩ ♫ ♪
פרחים ❋ ❃ ❁ ❀ ✿ ✾ ✽
כוכבים ופרחים לפייסבוק -'๑‘- ❂ ✡ ╮☆╰ ❋ ❊ ❉ ❈ ❇ ❆ ❅ ❄ ✼ ✻ ✺ ✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✴ ✳ ✲ ✱ ★ ✰ ✯ ✮ ✭ ✬ ✫ ✪ ✩ ✧ ✦ ✥ ✤ ✣ ✢ ⋆
שחמט ♙ ♘ ♗ ♖ ♕ ♔♟ ♞ ♝ ♜ ♛ ♚
סמיילים וחיוכים ﭢ ϡ Ü シ ッ ツ ヅ ت ☻ ☺ ☹
סימני קריאה ושאלה ! ! ‽ ‼ ⁉ ⁈ ⁇ ❣ ❢
עיגולים ונקודות ◍ ◙ ◘ ⊙ ⊗ ☢ ◑ ◐ ◔ ◕ ◯ ● ◎ ○ ❂
שעונים ותזמונים ⌚ ⌛
גרשיים וציטוטים‟ „ ” “ ‛ ‚ ' ‘ ‵ ″ ′ ^‸ 〉 〈 › ‹ ‴‷ ‶ »« ❞❝
טלפונים / מייל ☏ ☎ ✆✉
גזור ושמור ✄ ✃ ✂ ✁
אותיות סיניות 大 – 簡 – 計 – 設 – 頁 – 網 – 事 – 從 – 是 – 迎 – 案 – 쯦 – 嫠 – 엌 – 煵 – つ – 田 – 煵 – 畱 – ㍵ – ぱ – 椹 – - ぱ – 楤 – ㌹ – 睤 – 둻 – 煱 – ㍱ – 煪 – 橱 – 橱 – 洳 – 煤 – ㍭ – 搰 – 浤 – 浳 – 衙 – 頹
ריבועים והדגשות    ☷ ☳ ☶ ☵ ☴ ☱ ☲ ☰ ▯ ▮ ▭ ▬ ▫ ▪ ▩ ▨ ▧ ▦ ▥ ▤ ▣ ▢ □ ■ ▜ ▛ ▟ ▙ ▚ ▞ ▘ ▝▝ ▗ ▖ ▕ ▔ ▓ ▒ ░ ▐ ▏ ▎ ▍ ▌ █ ▋ ▊ ▉ ▇ ▆ ▅ ▄ ▃ ▂ ▁ ▀ ❒ ❑ ❐ ❏
פינות ╬ ╫ ╪ ╩ ╨ ╧ ╦ ╥ ╤ ╣ ╢ ╡ ╠ ╟ ╞ ╝ ╜ ╛ ╚ ╙ ╘ ╗ ╖ ╕ ╔ ╓ ╒ ║ ═ ╏ ╎ ╍ ╌ ╋ ╊ ╉ ╈ ╇ ╆ ╅ ╄ ╃ ╂ ╁ ╀ ┿ ┾ ┽ ┼ ┻ ┺ ┹ ┸ ┷ ┶ ┵ ┴ ┳ ┲ ┱ ┰ ┯ ┮ ┭ ┬ ┫ ┪ ┩ ┨ ┧ ┦ ┥ ┤ ┣ ┢ ┡ ┠ ┟ ┞ ┝ ├ ┛ ┚ ┙ ┘ ┗ ┖ ┕ └ ┓ ┒ ┑ ┐ ┏ ┎ ┍ ┌
קיצורים של ארצות ועוד ␞ ␝ ␜ ␙ ␗ ␖ ␕ ␔ ␓ ␒ ␑ ␐ ␏ ␎ ␍ ␌ ␋ ␤ ␠ ␘ ␟ ␚ ␡ ␛
אחוזים ‱ ‰ ℅ %
איקסים ✇ ✘ ✗ ✖ ✕ ☓ ☒ ☐
וי √ ✔ ✓ ☑

Share on Facebook
Share On LinkedIn
Share by Email